Отримання стипендії в 2021 році: рейтинг успішності студентівЧи маю я право на стипендію, якщо середній бал оцінок на сесії становить… Саме це питання найчастіше цікавить студента. Рейтинг успішності складається на підставі вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного предмету. Такий порядок регламентовано Постановою Кабміна «Про внесення змін до стипендіального забезпечення».

До рейтингу включаються усі студенти ВНЗ денної форми навчання. Він формується за результатами успішності в навчальному семестрі — на підставі оцінки з кожної дисципліни. При цьому враховується участь студента у громадській, спортивній і науковій діяльності. Слід зауважити, що процедура складання рейтинга стипендій повинна бути однаковою для усього курса — дискримінація в цьому питання не допускається і карається законом.

Рейтинг успішності студентів вищих навчальних закладів вимірюється у балах. До стипендіальних списків не включаються учні, які набрали кількість балів, меншу за межу незадовільного навчання. Також не отримають права на стипендію особи, які мають академічну заборгованість.

Варто знати, що стипендія студентам першого курсу виплачується обов’язково — незалежно від поточних оцінок в першому семестрі. Відповідно до нового порядку, її розмір завжди мінімальний. Можливість отримання стипендії після зимової сесії залежить від середнього балу, отриманого за результатами складання іспитів.

Соціальна стипендія

Отримання соціальних стипендій у 2021 році відбувається на підставі письмової заяви студента. Стипендіальна комісія приймає рішення про призначення або відмову в наданні соціальної стипендії протягом трьох днів з моменту отримання відповідного звернення.

Право на соціальну стипендію мають студенти, у яких задовільні результати навчання та відсутня академічна заборгованість. Учням з оцінками 10-12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою нараховується підвищена стипендія. Її сума вища за стандартну на 45,5 %.

Згідно пункту 22 Постанови КМ «Про внесення змін до стипендіального забезпечення», соціальна стипендія призначається наступним категоріям студентів:

  1. Діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, а також особи, які в період навчання у віці 18-23 років залишились без батьків;
  2. Студенти з малозабезпечених сімей, за умови отримання державної допомоги з малозабезпеченості;
  3. Особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  4. Студенти, які є внутрішньо переміщеними особами;
  5. Діти-інваліди та інваліди I-III групи;
  6. Студенти, які мають сім’ї з дітьми.

Розмір стипендій 2021

Визначається категорією навчального закладу, рейтингом показників успішності слухача і наявністю підстав для призначення додаткових державних пільг.

Суми стипендіального забезпечення, встановлені Урядом на 2021 рік:

  • стандартна стипендія для студента ВНЗ — 1100 гривень;
  • мінімальний розмір стипендії учня ПТУ — 415 гривень;
  • підвищена стипендія — до 2360 гривень;
  • соціальні стипендії — до 2000 гривень.

Якщо стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, нарахування підлягає лише одна — більшого розміру. Винятком є випадки, коли інше прямо передбачено діючим законодавством.


Дивись також: репетитор української мови

Рейтинг успішності

Ведення цього документа здійснюється згідно Порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки. Рейтинги успішності складаються за середнім балом семестрового контролю. Порядок формування Рейтингу студентів у ВНЗ (університеті, інституті, академії) визначається Правилами призначення стипендій. Вони розробляються вченою педагогічною радою, та погоджуються з органом студентського самоврядування вишу.

Рейтинг готується за результатами останнього навчального семестру — по кожному курсу і спеціальності окремо. Консолідований показник успішності, який визначає місце студента у Рейтингу, має бути однаковим для всіх слухачів одного курса. Критерії, за якими формується рейтинг успішності студентів, повинні бути оприлюднені не пізніше, ніж за 7 днів до початку нового навчального року.

Середній бал на сесії

Який потрібен середній бал для отримання стипендії в 2021 році? Відповідь: ця цифра залежить від оцінок інших однокурсників та балу, починаючи з якого виплачується стипендія. Останній показник розраховується ВУЗом.

Як вирахувати середній бал після сесії? Формула розрахунку: скласти всі оцінки за іспити, розділити отримане число на кількість предметів. Приклад розрахунку середнього балу оцінок за п’ятибальною шкалою: (3+4+5)÷3=4. Приклад розрахунку середнього балу оцінок за дванадцятибальною шкалою: (8+10+12)÷3=10.

інформація оновлюється…ЖахливоПоганоНормальноДобреВідмінно